'De Samenwerking'

Hellingvereniging Alkmaar

>tarieven<
>huisregels<

   STALLEN

Wij stallen alleen voor leden boten tot 12meter(l.o.a.) en 12 ton in de loods of buiten

Uit en in het water 

De boten worden gehesen met een gehuurde kraan met altijd een ervaren kraanmachinist en worden op bokken of een speciale kar gezet afhankelijk van de afmetingen en het gewicht. Na het verplichte afspuiten worden ze naar hun plek gereden met een hydraulisch bestuurde botenkar.  

Het hellingeschema en de stallingplaats wordt door de hellingploeg opgesteld, waarbij het hellingreglement de leiddraad is. Natuurlijk mag je je wensen kenbaar maken en wordt er zoveel als mogelijk rekening mee gehouden. 

Alle leden dienen zich gedurende de winterperiode aan de huisregels te houden. Er kan ook zomers alleen in de loods gestald worden. Dan kan er niet aan de boten worden gewerkt. De werf is zomers gesloten.

Onze werf is NIET geschikt voor groot onderhoud met veel las en slijpwerk.

 

 

Tarieven 

 

Huisregels

Hellingen/stallen :
-Hellen/ stallen voor eigen rekening en risico.
-men is tenminste W.A. verzekerd.
-aan boord staan geen brandbare stoffen, gas-flessen, losse tanks.
-afdekken in de loods tot het gangboord van de boot is toegestaan (mits het geen brandgevaar oplevert; Het afdekken buiten d.m.v een dekzeil  is toegestaan )
-in de loods geldt een rook-, las en slijpverbod
-de aanwijzingen van de wachtsman worden terstond uitgevoerd.
-alle niet gelabelde onderdelen en goederen kunnen zonder verder overleg na de winterperiode worden afgevoerd.
-Schade, vernieling of vervuiling aan/ van eigendommen van de vereniging of derden dienen integraal te worden vergoed.

Aan(af)wezigheid ( noodzakelijk i.v.m. BHV )
-Bij afwezigheid dient u (buiten en in de loods) de ladder of trap te verwijderen ten teken dat u niet in uw boot aanwezig bent. Dit om te voorkomen  dat men bij evt. calamiteiten naar u zal gaan zoeken.

Werken aan de boot:
-zonder storende elementen voor de omgeving.
-afdekken van de werkplek op het terrein en loods.
-schuren met stof(filter)afzuiging en na 1 maart alleen nat schuren en dan ook geen stofveroorzakende werkzaamheden meer
-verfblikken staan tijdens het werken in een lekbak
-aan het einde werkdag alles opruimen (niets onder de boten of op tafels) en stekkers uit het stopcontact.
-afval wordt door een ieder zelf afgevoerd.
-lassen en slijpen (op de lasplek buiten), goed afgedekt, alleen na afspraken met
  het bestuur en in de afgesproken periode. Pas beginnen na controle door de wachtsman.