'De Samenwerking'

Hellingvereniging Alkmaar

Hellingvereniging 'De Samenwerking'

 

>zelfwerkzaamheid<
>activiteiten<
>werkgroepen en bestuur<
>huisregels<
>geschiedenis<

 

Onze werf is ingericht voor het normale onderhoudswerk..
Voor werkzaaamheden met veel las en slijpwerk e.d is helaas bij ons GEEN mogelijkheid voor .

 

 

Zelfwerkzaamheid

Om alles betaalbaar te houden wordt het hellingen en het onderhoud van de werf grotendeels door de leden zelf gedaan. Daarom is één van de regels dan ook dat  IEDER LID  ingeschakeld wordt voor een aantal dagdelen per jaar om mee te helpen aan een klus op de werf of bij het hellingen.

 

 

 

 

 

Door het jaar heen 


Uit en in het water.

De belangrijkste activiteit is het stallen van de boten van de leden voor onderhoud buiten of in de loods. Met een gehuurde telekraan (Jos Blom) en onze eigen hydraulische botenkar en trekker worden de boten op maximaal 4 zaterdagen in oktober uit het water gehaald. Hierbij is een 10 man sterke hellingploeg, allen leden van de vereniging, onontbeerlijk. Zij zorgen ervoor dat uw boot schoon op een bok of kar op zijn plek komt.
Iedereen wordt geacht zijn boot klaar te hebben liggen voor te water op de aangegeven hellingdag (vanaf 1 april worden daarvoor 3 zaterdagen gepland om alle boten weer te water te laten. Uiterlijk 8 mei moet de werf leeg zijn ( afspraak met de gemeente). Het vaarseizoen wordt ingeluid met een barbeque en een goedgevulde verloting en dan ......varen, tot de volgende stallingsperiode

Verenigings activiteiten

De vereniging beschikt over een ruime kantine voor een kop koffie of om je broodje op te eten. Het is ook een ontmoetingsplaats om vragen en oplossingen voor onderhoudsproblemen te bespreken. De kantine is tegen een geringe vergoeding ook beschikbaar voor leden die iets te vieren hebben. 

In het begin van het winterseizoen kan verf besteld worden ( Epifanes) via één van de leden voor gezamelijke verf inkoop en dat scheelt een slok op een borrel. Door de week zorgt de wachtsman voor de koffie en thee.

De kantineploeg zorgt voor de bezetting op de zaterdagen. Op dit moment verzorgen 18 leden, hun echtgenoot of een goede kennis die het leuk vind om het te doen, de kantine. Tijdens het hellingen en als er genoeg animo is, wordt er zaterdags vis gehaald

Het culinairteam speelt het steeds weer klaar om voor een minimaal bedrag twee keer per jaar een uitstekende en gezellige maaltijd en de jaarlijkse barbeque te organiseren.

Al sinds een paar jaar wordt er een AED cursus gegeven voor zowel beginnende als voor gevorderde deelnemers, om de vaardigheid aan te leren c.q. bij te houden.

 

 

Bestuur en werkgroepen


In de Samenwerking hebben we naast het bestuur twee vaste werkgroepen:
De hellingploeg: o.l.v. Jan Drijver en Peter Vader zorgt de ploeg voor het hellingen, afspuiten en naar de stallingplaats brengen met de botenkar en de trekker.

De kantineploeg: o.l.v. Betty en Fred  ,en nog vele vrijwilligers . Deze ploeg zorgt voor het schoonhouden en de verzorging op de zaterdagen van de kantine van november t.m april. Zij organiseren ook de jaarlijkse barbeque en verloting ter ere van het begin van het vaarzeizoen. Een groepje uit deze ploeg "het culinaire team " verzorgt voor een "prikkie" in het najaar en voorjaar een heerlijk diner.

Het bestuur bestaat sinds 13 november 2015 uit:

voorzitter Peter Noordhuis
secretaris Kees Mechielsen
penningmeester: Michael Leupen

bestuurslid Jan Drijver: hellingen
bestuurslid Peter Vader:  onderhoud
bestuurslid Gerard  Breij: techniek
bestuurslid Bob Rempt:  sociale zaken

wachtsman Harry van der Meulen 

 

 

Huisregels
Hellingen/stallen :

-Hellen/ stallen voor eigen rekening en risico.
-men is tenminste W.A. verzekerd.
-aan boord staan geen brandbare stoffen, gas-flessen, losse tanks.
-afdekken in de loods tot het gangboord van de boot is toegestaan (mits het geen brandgevaar oplevert; Het afdekken buiten d.m.v een dekzeil is toegestaan )
-in de loods geldt een rook-, las en slijpverbod
-de aanwijzingen van de wachtsman worden terstond uitgevoerd.
-alle niet gelabelde onderdelen en goederen kunnen zonder verder overleg na de winterperiode worden afgevoerd.
-Schade, vernieling of vervuiling aan/ van eigendommen van de vereniging of derden dienen integraal te worden vergoed.

Aan(af)wezigheid ( noodzakelijk i.v.m. BHV )
-Bij afwezigheid dient u (buiten en binnen ) de ladder of trap onder de boot te leggen (en op slot zetten) om aan te geven dat u niet in uw boot aanwezig bent. Dit om te voorkomen dat men bij evt. calamiteiten naar u zal gaan zoeken.

Werken aan de boot:
-zonder storende elementen voor de omgeving.
-afdekken van de werkplek op het terrein en loods.
-schuren met stof(filter)afzuiging en na 1 maart alleen nat schuren en dan ook geen stofveroorzakende werkzaamheden meer
-verfblikken staan tijdens het werken in een lekbak
-aan het einde werkdag alles opruimen (niets onder de boten of op tafels) en stekkers uit het stopcontact.
-AFVAL  WORDT door een ieder  ZELF  AFGEVOERD .
-LASSEN en SLIJPEN  (op de lasplek buiten), goed afgedekt, ALLEEN na afspraak en  met goedkeuring van  het Bestuur.
 En in de daarvoor AFGESPROKEN PERIODE.   Pas beginnen NA CONTROLE van de  WACHTSMAN.

 

  

 

 

 

 

 

Geschiedenis

Oprichting

Op het terrein van een oude werf op de Eilandswal stalden een aantal bootjesbezitters hun boten.

Toen er rond 1975 grote huizenbouwplannen ontstonden, heeft men in juli 1976 besloten een vereniging op te richten om sterker tegenover de gemeente te staan. Later is de vereniging voorzien van het stempel: Koninklijk Goedgekeurd d.m.v. een notariële acte.

 

De oude werf
Er waren betrekkelijk weinig kosten en goede inkomsten. Met een elektrische lier en een lorrie op rails werden de boten met een domme kracht op vaten gezet en met stophout opgevuld. Waarschijnlijk overbodig te vermelden dat het zeer tijdrovend en best riskant werk was.

Men wist dat de werf weg moest; zeker toen de aangepaste plannen door de buurt aanvaard werden.
Door een volhardend bestuur werd veel onderhandeld en uiteindelijk was de gemeente bereid samen met het bestuur naar een andere locatie te zoeken. Na vele omzwervingen kwam men op de Beverdam terecht. Beide partijen gingen akkoord. Bovendien zegde de gemeente een eenmalige subsidie van fl 100.000,= toe. Dit was een overheidsregeling ter bevordering van het verenigingsleven. Geen vuiltje aan de lucht

 

Drie jaar procederen.
We moesten de oude werf verlaten en alles wat bruikbaar was werd meegenomen naar de nieuwe locatie en opgeslagen in een nissenhut.
Er was twee jaar vechten en procederen tegen bewoners van de buurt voor nodig. Er moesten allerlei beperkende regels gemaakt worden tegen mogelijke overlast. Ons reglement van orde stamt dan ook uit deze tijd.
Veel booteigenaren stalden de boot elders, en het bestuur riep de leden enkele keren per jaar bijeen in een soos of buurthuis en vertelde hoe het ervoor stond, maar toch liep het ledenaantal terug. Gelukkig werden door de Raad van State de klachten ongegrond verklaard en dat de vereniging alle toezeggingen had gedaan die mogelijk waren.

 


Handen uit de mouwen
Dat was nodig. De gemeente kon haar belofte om f 100.000 te doneren door bezuinigingen niet waar maken. Het werd slechts fl 25.000. Alleen het heien kon hiervan betaald worden. Met gemeentegarantie werd geld geleend en kon toch de loods in 1984 als kaal casco gebouwd worden ( voor fl 170.000,= ).
Het door "de Reus en Leeuwenkamp" ontworpen gebouw werd met veel samenwerking tussen het bouwbedrijf " C. M. de Nijs" en de leden gebouwd. Zo werden geulen voor de riolering gegraven, de fundatie voor een hijsinstallatie aangelegd, geld ingezameld voor de bokken, tractoren en kraan gekocht en bedrijfsklaar gemaakt, de loods geïsoleerd. De schaftwagen werd vervangen door een echte kantine (gebouwd met materiaal van een door leden gesloopt oud schoolgebouw) en de materialen goed onderhouden.


De jaren daarop volgend werd de loods bestraat en nog weer later ook het deel het buitenterrein (tot die tijd sleepte men steeds met rijplaten). De afspuitplaats werd gebouwd, de oude dragline werd vervangen door een mobiele kraan. 

 

verder bouwen
Na vernieuwing van de hele bestrating en de aanschaf van een hydraulische botenkar, bokken en trekker, is de vereniging ook overgegaan op het huren van een kraan. Het gebouw stond al weer 30 jaar en veel was opgebouwd uit 2ehands materiaal. Nu was de renovatie van het gebouw dus echt aan de beurt: een nieuwe toiletgroep en kantine. In de toekomst zullen de dakplaten moeten worden vervangen.


Steeds weer zijn de voorzieningen verbeterd en moeten we het gebouw en terrein onderhouden . Dat is alleen mogelijk als ieder lid zich daadwerkelijk inzet voor onze vereniging: de Samenwerking.

 

 

.